Ik ben als zelfstandig vroedvrouw geconventioneerd (dit wil zeggen dat er niet meer wordt aangerekend dan de tarieven die vastgelegd werden door het RIZIV) en ik werk met de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat jouw ziekenfonds volledig tussenkomt in de kosten van de controles. 
Hiervoor heb ik enkel een klevertje van jouw ziekenfonds nodig. 
 
Er wordt een éénmalig bedrag van 40 euro aangerekend voor de bereikbaarheid, administratie en materialen. Daarnaast rekenen ik een kilometervergoeding aan.

Cursus 'vol vertrouwen leven geven': 80€ voor 4 avonden
Individuele voorbereiding op de bevalling: 35€/les


Vanaf 1 januari 2022 opent mijn nieuwe praktijk 'De verademing'. Ik heb er in deze praktijk voor gekozen 
om als vroedvrouw niet meer binnen de conventie te werken.
Dit betekent dat de tarieven slechts gedeeltelijk worden terugbetaald door het ziekenfonds. Het gevraagde ereloonsupplement kan mogelijks wel gedeeltelijk of volledig worden terugbetaald via jouw hospitalisatieverzekering.